„Najlepszą reklamę robią Zadowoleni Klienci”
Philip Kotler

 

Opinia konsumencka to wciąż jeden z tych czynników, który częściej bierze się pod uwagę w procesie wyboru produktu, usługi czy firmy, z której oferty się skorzysta. A przecież zadowoleni Klienci nie tylko chętnie ponownie korzystają z pomocy tej samej firmy czy instytucji, ale i z przyjemnością rekomendują je innym. Wiemy o tym z licznych badań konsumenckich, ale i zdajemy sobie sprawę z tego, że wiele ogólnodostępnych opinii nie jest wiarygodnych, zaś do tych rzetelnych nie zawsze łatwo dotrzeć. Dlatego też postanowiliśmy wsłuchać się w głos zadowolonych Klientów i nagłośnić zweryfikowane opinie konsumenckie, nadając im bardziej wymierny charakter.
W tym właśnie celu stworzyliśmy Certyfikat „Zadowolony Klient”.

 

Prawie 40% internautów zwraca uwagę na opinie o produkcie lub usłudze, zanim zdecyduje się na ich zakup. Dzieli się opiniami 51%, a aktywnie pyta o nie 56% .

Blisko 30% konsumentów dzieli się wyłącznie pozytywnymi opiniami o marce, zaś opiniami pozytywnymi i negatywnymi – 44% kupujących.

55% konsumentów przyznaje, że przy zakupach kieruje się zdaniem znajomych, którzy zaopiniowali dany produkt lub usługę pozytywnie.

Konsumenci najchętniej sięgają po opinie zamieszczane na forach internetowych (37%) i w serwisach internetowych (34%) oraz pytają o opinie znajomych (34%).

Źródło: raport Customer Listening 2.0

 

Projekt „Zadowolony Klient”

Certyfikat „Zadowolony Klient” to ogólnopolskie wyróżnienie przewidziane dla przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które działają w sposób etyczny biznesowo i społecznie odpowiedzialny, wykazując szczególną dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów. Przyznawany przez samych konsumentów stanowi on odznaczenie unikalne, gwarantujące najwyższą jakość oferowanych produktów i świadczonych usług.

 

Wyróżnienie przyznawane przez zadowolonych Klientów

Gwarancja najwyższej jakości produktów i usług

Odznaczenie na podstawie zweryfikowanych pozytywnych opinii

Potwierdzenie, że podmiot działa w zgodzie z etyką biznesu

 

Jako wyróżnienie nadawane w oparciu o weryfikowalne opinie konsumenckie, Certyfikat „Zadowolony Klient” to jednak nie tylko wyraz konsumenckiego zadowolenia, ale także skuteczne narzędzie w budowaniu pozytywnego wizerunku – widząc logotyp naszego projektu, konsumenci chętniej skorzystają z Twojej oferty, zaś podmioty rynkowe chętniej podejmą z Tobą biznesową współpracę.

Jeśli Klienci są zadowoleni ze skorzystania z Twojej oferty, warto oddać im głos i pochwalić się ich pozytywnymi opiniami. Z nami to prostsze niż myślisz!

Kto może uzyskać Certyfikat?

Nasze wyróżnienie to wyraz konsumenckiej satysfakcji. Stąd też o Certyfikat „Zadowolony Klient” ubiegać się mogą wszystkie przedsiębiorstwa i jednostki publiczne, które:

 • prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
 • wykazują szczególną dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów,
 • w ocenie swoich Klientów oferują produkty najwyższej jakości oraz świadczą najwyższy standard usług,
 • w sposób przykładny kierują się zasadami etyki w biznesie.


Czy znasz firmę lub jednostkę publiczną, która Twoim zdaniem spełnia nasze kryteria i zasługuje na przyznanie jej Certyfikatu „Zadowolony Klient”? Daj nam o tym znać!

A może jesteś jednym z Laureatów naszego projektu i chcesz zarekomendować go innym przedsiębiorcom i instytucjom publicznym?

 

 

W jaki sposób przyznajemy Certyfikat?

Jeśli rzetelnie pracujesz na rzecz swoich Klientów i skutecznie zabiegasz o zaspokojenie ich potrzeb – najtrudniejsze już za Tobą. Teraz już wszystko w rękach Twoich Klientów!

Procedura nadania naszego Certyfikatu jest prosta i zawiera się w zaledwie 4 krokach:

 

I. Zgłoszenie

Klienci zgłaszają nam Twoją kandydaturę do odznaczenia Certyfikatem „Zadowolony Klient” - mogą to zrobić m.in. drogą telefoniczną (link do kontaktu) lub w ramach któregoś z naszych badań konsumenckich.

 

II. Weryfikacja zgłoszenia

Każde otrzymane zgłoszenie poddajemy weryfikacji – sprawdzamy, czy zarekomendowany nam kandydat spełnia warunki naszego projektu. Proces walidacji obejmuje:

 • realizację wspomaganych komputerowo wywiadów telefonicznych (CATI) na odpowiednio sprofilowanej konsumenckiej próbie badawczej;
 • przeprowadzenie analizy danych zastanych (Desk Research) – obserwacji i analizie poddane zostaną w szczególności treści opublikowane na Twój temat w sieci internetowej.

 

III. Przyznanie wyróżnienia

Po pozytywnej weryfikacja zgłoszenia i wyrażeniu przez Kapitułę projektu zgodny na przyznanie odznaczenia poinformujemy Cię o tym fakcie i przedstawimy warunki uczestnictwa w projekcie – akceptację regulaminu projektu, przestrzeganie naszego Kodeksu Etycznego oraz wyrażenie zgody na odbiór przesyłki pobraniowej z przygotowanymi dla Ciebie materiałami promocyjny projektu i na pokrycie z tego tytułu symbolicznej opłaty jednorazowej.

 

IV. Przekazanie materiałów promocyjnych

Gdy wyrazisz chęć na udział w projekcie i otrzymanie nadanej do Ciebie przesyłki, przekażemy Ci następujące materiały:

 • Certyfikat „Zadowolony Klient” opieczętowany przez Kapitułę projektu;
 • 3 naklejki reklamowe;
 • licencję potwierdzającą uprawnienie Laureata do korzystania z Logotypu projektu w celach marketingowo-reklamowych;
 • dokumenty szkoleniowe w zakresie udzielania pierwszej pomocy (szkolenie w formule samokształcenia kierowanego);
 • oświadczenie o jednorazowym koszcie z tytułu przystąpienia do projektu oraz fakturę VAT dokumentującą wniesienie wpłaty.

Materiały otrzymasz przesyłką pobraniową, a jej odbiór wiąże się z jednorazową opłatą z tytułu przystąpienia do projektu – opłata ta wynosi 399 PLN brutto i wynika z kosztów przygotowania i wysyłki ww. materiałów. Zapewniamy, że nie zostaną Ci naliczone żadne inne dodatkowe opłaty z racji na Twój udział w projekcie – gwarancją tego jest wystawiona faktura VAT na ww. kwotę.

 

Jakie korzyści niesie udział w projekcie?

Certyfikat „Zadowolony Klient”, z racji na swą specyfikę, jest gwarantem Twojej rzetelności i potwierdzeniem, że działalność, którą prowadzisz jest pozytywnie oceniana i doceniana przez Klientów – jest to dowód, że zmierzasz we właściwym kierunku, tylko tak dalej!

Przyznany przez bezstronną instytucję badawczą na podstawie niezależnych opinii konsumenckich Certyfikat to jednak także prestiżowe odznaczenie, które możesz wykorzystać na swojej stronie internetowej, na terenie swojej siedziby oraz we wszystkich materiałach firmowych i marketingowo-reklamowych. Logotyp projektu „Zadowolony Klient” jest szeroko rozpoznawalny wśród liczących się polskich firm i placówek oraz korzystnie postrzegany przez konsumentów – legitymowanie się nim to niezwykły prestiż i szansa na polepszenie swojej reputacji, pozyskanie nowych Klientów i partnerów biznesowych oraz na umocnienie rynkowej pozycji.

 

Posiadanie Certyfikatu „Zadowolony Klient” to:
 

WIARYGODNE POTWIERDZENIE WYSOKIEJ JAKOŚCI PRODUKTÓW I USŁUG

UWIARYGODNIENIE SKUTECZNOŚCI DZIAŁAŃ I PRIORYTETÓW FIRMY

BUDOWA TOŻSAMOŚCI WIZUALNEJ ZWIĘKSZENIE ROZPOZNAWALNOŚCI

BUDOWA ZAUFANIA WŚRÓD PARTNERÓW BIZNESOWYCH

POŚWIADCZENIE RZETELNOŚCI I SOLIDNOŚCI

BUDOWA PRZEWAGI KONKURENCYJNEJ

SZANSA NA POZYSKANIE NOWYCH KLIENTÓW

PODNIESIENIE PRESTIŻU I POPRAWA WIZERUNKU

DOSTĘP DO SZKOLENIA W ZAKRESIE PIERWSZEJ POMOCY