Czy jako konsument wybierając produkt lub usługę kierujesz się radą rodziny lub przyjaciół?

Czy w kwestiach medycznych prosisz o poradę znajomego lekarza lub farmaceutę?

A może śledzisz recenzje i opinie zamieszczane w internecie?

Jeśli tak, pamiętaj że Twoi Klienci robią tak samo – posiłkują się opiniami innych!

Projekt „Zadowolony Klient” to inicjatywa, która w głównej mierze opiera się na konsumenckiej skłonności do opiniowania oraz na roli takiej opinii w procesie podejmowania decyzji zakupowych. My z uwagą wsłuchujemy się w zdanie konsumentów, a wyrazem ich pozytywnych opinii o rynkowych podmiotach i instytucjach jest honorowy Certyfikat, który przyznajemy w ramach naszego projektu.

Certyfikat „Zadowolony Klient”
Nasz Certyfikat to niepowtarzalne wyróżnienie stworzone z myślą o promowaniu przedsiębiorstw i jednostek publicznych, które prowadzą działalność w sposób przykładny i etyczny, wykazując daleko idącą dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów poprzez zapewnienie im produktów i usług możliwie najwyższej jakości. Nasz Certyfikat to zatem wyjątkowe uhonorowanie wyjątkowej dbałości o swoich Klientów.
Na szczególny wymiar naszego odznaczenia składa się jednak nieco inny aspekt niż sam przedmiot oceny – przyznajemy je w oparciu o rekomendację i opinie samych Klientów, co już samo w sobie stanowi jedną z najcenniejszych form wyróżnienia dla prywatnych i publicznych podmiotów. Odznaczenie naszym Certyfikatem oznacza, ze podmioty takie spełniły pokładane w nich oczekiwania, zostały zauważone i docenione oraz zaskarbiły sobie wdzięczność i uznanie swoich Klientów.

 

Wyróżnienie przyznawane przez zadowolonych Klientów

Gwarancja najwyższej jakości produktów i usług

Odznaczenie na podstawie zweryfikowanych pozytywnych opinii

Potwierdzenie, że podmiot działa w zgodzie z etyką biznesu

 

Udział w projekcie oraz odznaczenie Certyfikatem „Zadowolony Klient” umożliwia wykorzystanie promocyjnych materiałów projektu do celów marketingowo-reklamowych – pozwala to m.in. na kształtowanie swojego pozytywnego wizerunku, potwierdzenie swojej rzetelności i wiarygodności oraz pozyskanie tak cennego dziś zaufania u konsumentów i innych rynkowych podmiotów. Legitymowanie się naszym prestiżowym Certyfikatem to niepowtarzalna szansa na pozyskanie nowych Klientów i partnerów biznesowych oraz na umocnienie swojej rynkowej pozycji.

Kto może ubiegać się o Certyfikat?
O Certyfikat „Zadowolony Klient” ubiegać się mogą wszystkie przedsiębiorstwa i jednostki publiczne, które:

  • prowadzą działalność na terenie Rzeczpospolitej Polskiej,
  • wykazują szczególną dbałość o dobro i satysfakcję swoich Klientów,
  • w ocenie swoich Klientów oferują produkty najwyższej jakości oraz świadczą najwyższy standard usług,
  • w sposób przykładny kierują się zasadami etyki w biznesie.

Kto przyznaje Certyfikat?
Jesteśmy niezależną sosnowiecką firmą badawczą, która na polskim rynku działa już od 15 lat – znacie nas jako Instytut Badań Marki. Przez cały ten czas zrealizowaliśmy tysiące własnych i zleconych projektów badawczych, nieustannie doskonaląc naszą wiedzę i stosowaną metodologię.

Oferując profesjonalne ilościowe i jakościowe badania rynku poznaliśmy warunki, w jakich funkcjonują polscy przedsiębiorcy oraz instytucje publiczne – dostrzegając ich rynkowe potrzeby poszerzyliśmy naszą ofertę o pakiet interesujących szkoleń pracowniczych, dostępnych w dogodnej formie samokształcenia kierowanego.

Przede wszystkim jednak, badając rynek przekonaliśmy się, jak ważna w dzisiejszych czasach jest sprawdzona informacja i wiarygodna opinia. Znając głos konsumencki oraz starania, jakie na rzecz ów konsumentów podejmują podmioty prywatne i publiczne, uznaliśmy że wzorową pracę i przykładne rynkowe postawy należy promować – tak powstały nasze pierwsze projekty Certyfikacyjne, umożliwiające poparte badaniami rynkowymi odznaczanie firm i jednostek godnych rekomendowania.